Ulaidhean Uibhist

Chaidh an aplacaid ùr-nodha seo, a’ chiad tè dhe a seòrsa, fhoillseachadh an t-seachdain sa chaidh agus na cois tha ath-thogail tro Fhìorachd Leasaichte (augmented reality) de dh’aon de na làraichean arc-eòlach as cudromaiche an Uibhist – Cladh Hallan ann an Uibhist a Deas.