A’ comharradh eachdraidh ’s coimhearsnachd ann an Srath Nabhair

’S e ainm-àite a th’ ann an Srath Nabhair a tha iomraiteach ann an eachdraidh na h-Alba. Cha mhòr gur co-ionann an t-àite seo agus Fuadaichean nan Gàidheal. Ge-tà, tha Taigh-tasgaidh Shrath Nabhair a’ toirt sùil mhionaideach air eachdraidh na sgìre eadar Linn an Umha agus an latha an-diugh.