Faclan Nàdair

Dictionary of Gaelic Nature Words

Airson sùil a thoirt air na faclan nàdair san stòr-dàta againn: tagh cuspair bhon chiad bhogsa, cliog sa bhogsa ghlas is brùth an iuchair 'enter' air do mheur-chlàr. Faodaidh tu coimhead air na faclan a rèir na h-aibidil ma thaghas tu bhon bhogsa sa mheadhan cuideachd.

To explore our database of Gaelic words: select from the first dropbox box, click in the grey shaded box and press 'enter/return' on your keyboard. You may refine your search alphabetically by also selecting from the middle dropdown box. 

Last updated:
Select options for Scots Gaelic Dictionary
Dictionary of Gaelic Nature Words
English Gaelic Alternative Plural Audio
(Arran horse-fern) marc-raineach Arannach
(Arran horse-fern) marc-raineach Arannach
(common) polypody clach-raineach chaol
Abban (The)

An t-Àban

More info - Gaelic Place-Names of Inverness and Surrounding Area

Abriachan

Obar Itheachan

More info - Gaelic Place-Names of Inverness and Surrounding Area

Achbuie

Achadh Buidhe

More info - Gaelic Place-Names of Inverness and Surrounding Area

Achculin

Achadh a’ Chuilinn

More info - Gaelic Place-Names of Inverness and Surrounding Area

Achnagairn

Ach nan Càrn

More info - Gaelic Place-Names of Inverness and Surrounding Area

acorn cnò-daraich cnòthan-daraich
adder nathair-nimhe nathraichean-nimhe
adder's-tongue teanga nathrach chumanta
agri-environment scheme sgeama àiteachais-àrainneachd sgeamaichean àiteachais-àrainneachd
agriculture àiteachas
alder feàrna fearna.mp3
algae algaich
algal algach
alpine clubmoss garbhag ailpeach
alpine lady-fern raineach Moire ailpeach
Alpine newt dearc-luachrach Ailpeach dearcan-luachrach Ailpeach
alpine woodsia mion-raineach ailpeach