Faclan Nàdair

Dictionary of Gaelic Nature Words

Airson sùil a thoirt air na faclan nàdair san stòr-dàta againn: tagh cuspair bhon chiad bhogsa, cliog sa bhogsa ghlas is brùth an iuchair 'enter' air do mheur-chlàr. Faodaidh tu coimhead air na faclan a rèir na h-aibidil ma thaghas tu bhon bhogsa sa mheadhan cuideachd.

To explore our database of Gaelic words: select from the first dropbox box, click in the grey shaded box and press 'enter/return' on your keyboard. You may refine your search alphabetically by also selecting from the middle dropdown box. 

Select options for Scots Gaelic Dictionary
Dictionary of Gaelic Nature Words
English Gaelic Alternative Plural Audio
(Arran horse-fern) marc-raineach Arannach - - -
(Arran horse-fern) marc-raineach Arannach - - -
(common) polypody clach-raineach chaol - - -
Abban (The)

An t-Àban

More info - Gaelic Place-Names of Inverness and Surrounding Area

- -
Abriachan

Obar Itheachan

More info - Gaelic Place-Names of Inverness and Surrounding Area

- -
Achbuie

Achadh Buidhe

More info - Gaelic Place-Names of Inverness and Surrounding Area

- -
Achculin

Achadh a’ Chuilinn

More info - Gaelic Place-Names of Inverness and Surrounding Area

- -
Achnagairn

Ach nan Càrn

More info - Gaelic Place-Names of Inverness and Surrounding Area

- -
acorn cnò-daraich - cnòthan-daraich -
adder nathair-nimhe - nathraichean-nimhe -
adder's-tongue teanga nathrach chumanta - - -
agri-environment scheme sgeama àiteachais-àrainneachd - sgeamaichean àiteachais-àrainneachd -
agriculture àiteachas - - -
alder feàrna - - fearna.mp3
algae algaich - - -
algal algach - - -
alpine clubmoss garbhag ailpeach - - -
alpine lady-fern raineach Moire ailpeach - - -
Alpine newt dearc-luachrach Ailpeach - dearcan-luachrach Ailpeach -
alpine woodsia mion-raineach ailpeach - - -
Last updated: