Faclan Nàdair

Dictionary of Gaelic Nature Words

Airson sùil a thoirt air na faclan nàdair san stòr-dàta againn: tagh cuspair bhon chiad bhogsa, cliog sa bhogsa ghlas is brùth an iuchair 'enter' air do mheur-chlàr. Faodaidh tu coimhead air na faclan a rèir na h-aibidil ma thaghas tu bhon bhogsa sa mheadhan cuideachd.

To explore our database of Gaelic words: select from the first dropbox box, click in the grey shaded box and press 'enter/return' on your keyboard. You may refine your search alphabetically by also selecting from the middle dropdown box. 

Select options for Scots Gaelic Dictionary
Dictionary of Gaelic Nature Words
English Gaelic Alternative Plural Audio
(Arran horse-fern) marc-raineach Arannach
(Arran horse-fern) marc-raineach Arannach
(common) polypody clach-raineach chaol
Abban (The)

An t-Àban

More info - Gaelic Place-Names of Inverness and Surrounding Area

Abriachan

Obar Itheachan

More info - Gaelic Place-Names of Inverness and Surrounding Area

Achbuie

Achadh Buidhe

More info - Gaelic Place-Names of Inverness and Surrounding Area

Achculin

Achadh a’ Chuilinn

More info - Gaelic Place-Names of Inverness and Surrounding Area

Achnagairn

Ach nan Càrn

More info - Gaelic Place-Names of Inverness and Surrounding Area

acorn cnò-daraich cnòthan-daraich
adder nathair-nimhe nathraichean-nimhe
adder's-tongue teanga nathrach chumanta
agri-environment scheme sgeama àiteachais-àrainneachd sgeamaichean àiteachais-àrainneachd
agriculture àiteachas
alder feàrna fearna.mp3
algae algaich
algal algach
alpine clubmoss garbhag ailpeach
alpine lady-fern raineach Moire ailpeach
Alpine newt dearc-luachrach Ailpeach dearcan-luachrach Ailpeach
alpine woodsia mion-raineach ailpeach
Last updated: