Place-names of Inverness and Surrounding Area - online talk - 21 September

A' togail air soirbheas leabhran 'Ainmean-àite ann am Prìomh Bhaile na Gàidhealtachd', bidh sinn a' cumail òraid air-loidhne leis an ùghdar, an sgrìobhadair is craoladair cliùteach Ruairidh MacIlleathain. Feumar clàradh tro Evenbrite airson an tachartais.

Building on the success of our recent 'Place-names of Inverness and Surrounding Area' publication, we're hosting an online talk with the book's author, renowned writer and broadcaster Roddy Maclean. Registration through Eventbrite is essential.

21 September 2021, 7:30pm - 8:30pm

Free - but booking essential

Book through eventbrite here.